Imieslow

Imiesłów – niby czasownik a jednak przymiotnik

Język polski jest pełen zawiłych i często sprawiających wrażenie dziwnych części mowy, a jedną z nich z pewnością jest imiesłów. W skrócie można powiedzieć, że jest to forma czasownika, która w zdaniu przyjmuje cechy przymiotnika lub przysłówka.

Imiesłowy można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich to właśnie przymiotnikowe, które są odmienne przez przypadki oraz rodzaje, a odpowiadają one na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?. Mają także bardzo charakterystyczne końcówki, czynne: -ący, -ąca, -ące oraz bierne: -ty, -ta, te, -ono, -one. Druga grupa to imiesłowy przysłówkowe, tym razem nieodmienne, a dzielimy je na: współczesne, tworzone od czasu teraźniejszego i uprzednie, powstające od czasu przeszłego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *