Liczebnik

Liczebnik – zawsze wszystko policzy

Czasami trzeba coś policzyć i wtedy do gry wchodzi liczebnik, dzięki któremu jest to możliwe. Liczebniki można zdefiniować jako części mowy oznaczające kolejność albo liczbę określonych rzeczowników. Niektóre z nich, porządkowe i główne odmieniają się przez przypadki oraz rodzaje.

Liczebnik to część mowy, którą można podzielić na pięć grup. Pierwszą z nich są liczebniki główne, które oznaczają konkretną liczbę i odpowiadające na pytanie ile. Druga grupa, to porządkowe oznaczające kolejność i w ich przypadku zadajemy pytanie który z kolei. Kolejna grupa to zbiorowe, które podobnie jak główne odpowiadają na pytanie ile. Wyróżniamy także liczebniki ułamkowe, oznaczające ułamki i nieokreślone, które z kolei określają liczbę w niedokładny sposób.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *