Przyimek

Przyimek – nieodmiennie i niesamodzielnie

Kiedy jakiś niezadowolony wyraz chce zmienić swój sens, wtedy pomóc mu może jedna z części mowy, jaką jest przyimek. Wykorzystuje się go właśnie w tym celu, a można go łączyć z rzeczownikami, przymiotnikami lub liczebnikami. Tak powstała konstrukcja językowa nosi nazwę wyrażenia przyimkowego. Oprócz niego istnieją jeszcze dwie grupy, czyli przyimki proste i złożone.

Używając ich, warto zapamiętać żelazną zasadę, że przyimki z wyrazami, które po nich następują, zawsze piszemy oddzielnie, choć od tej reguły oczywiści stosuje się wyjątki, najczęściej w tradycyjnie stosowanych wyrażeniach przyimkowych takich jak np. wręcz czy naraz oraz w momencie kiedy po przyimku występuje cząstka taka jak -bok, -czas i wtedy piszemy obok i podczas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *