Przypadki

Odmiana części mowy przez przypadki

Kogo co, komu czemu. Kiedy to słyszymy to skojarzenia mamy od razu jednoznaczne, odmiana przez przypadki czyli przez tzw. przypadki deklinacyjne. Jest to najczęściej stosowana odmiana wszelkiego rodzaju części mowy, rzeczowników, przymiotników, liczebników a nawet zaimków oraz imiesłowów. Odmiana przez przypadki ma swój początek już w IV wieku przed naszą erą, kiedy to została stworzona przez wielkich myślicieli starożytnej Grecji. Oni też nadali przypadkom nazwy, a ich polskie odpowiedniki są tłumaczeniem terminów łacińskich. Co ciekawe kolejność jaką mają przypadki deklinacyjne używane w języku polskim jest dokładnie taka sama jak ich starożytnych odpowiedników. Głównym ich zadaniem jest natomiast ustalenie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi wyrazami w zdaniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *