Rzeczownik liczba pojedyncza

Rzeczowniki – jak stosować ich liczbę pojedynczą

Wielu osobom sprawia duży problem prawidłowe posługiwanie się rzeczownikami, jedną z najczęściej używanych części mowy, szczególnie kiedy występują one w liczbie pojedynczej lub mnogiej. A wystarczy przecież zapamiętać sobie podstawowe informacje mówiące, że rzeczowniki w tej formie określają po prostu ilość osób lub rzeczy np. dom – domy, kot – koty i tak dzieje się niemal z każdym wyrazem będącym rzeczownikiem. Jednak od tej żelaznej reguły występują wyjątki, przykładem może tu być nazwa własna czy określenie pojęcia abstrakcyjnego, także rzeczownik liczba pojedyncza jest w tym przypadku jedyną, w jakiej on występuje. Oczywiście niektóre rzeczowniki występują tylko w liczbie mnogiej np. Czechy, Morawy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *