Rzeczownik

Rzeczownik – zawsze rzeczowy

Wszystko, co nas otacza posiada swoją nazwę i opisuje ją chyba najważniejsza z części mowy, czyli rzeczownik. Wyrazy, które zaliczamy do rzeczowników mogą mieć bardzo różne znaczenia. Spotykamy wśród nich te które nazywają istoty żywe, ludzi, zwierzęta i rośliny, ale także przedmioty martwe oraz szereg zjawisk, jakie możemy rozpoznać tylko przy pomocy naszych zmysłów.

Rzeczownik jest częścią mowy języka polskiego, która jest samodzielna składniowo i odmienia się przez przypadki oraz liczby. W konstrukcji zdania pełni zazwyczaj rolę podmiotu, ale może także spełniać funkcję okolicznika, dopełnienia, przydawki a nawet orzecznika. Cechą charakterystyczną rzeczownika jest to że każdy ma tylko jeden, ściśle określony rodzaj, męski, żeński lub nijaki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *