Spójnik

Spójnik – zawsze łączy a nie dzieli

Równoważniki zdań są bardzo proste w użyciu i posługuje się nimi wielu z nas. Jednak zawsze lepiej wyglądają zdania złożone i jeśli chcemy w takie połączyć dwa równoważniki, to możemy wykorzystać do tego spójnik. Jest to w bogactwie języka polskiego bardzo ważna i jedna z nieodmiennych części mowy.

Spójnik jako część mowy można podzielić na dwie grupy według jego zastosowania w konkretnych typach zdań. Pierwsza to spójniki współrzędne, występujące zawsze w zdaniach złożonych współrzędnie, a jako przykład można podać zdanie: Mama kupiła ciastka i zjedliśmy je na deser. Druga grupa to spójniki podrzędnie wykorzystywane w zdaniach złożonych podrzędnie np. Wszyscy wiemy, że Tomek jest bardzo niegrzeczny. Oprócz łączenia równoważników zdań spójnik może również połączyć pojedyncze wyrazy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *