Zaimek

Zaimek – zamiast innych części mowy

Do nazwania jakichkolwiek przedmiotów najczęściej używamy rzeczownika. Ale jest możliwość zastosowania zamiast niego innej części mowy, jaką jest zaimek. Ponadto można nim również zastąpić przymiotniki, liczebniki a nawet przysłówki.

Zaimki można podzielić na kilka grup, w zależności jakie konkretne części mowy zastępują. Wyróżniamy więc zaimki rzeczowne, używane zamiast rzeczownika, odmieniające się przez przypadki. Kolejnym jest zaimek przymiotny, jak sama nazwa wskazuje pochodzący od przymiotnika i odmieniany przez przypadki, liczby oraz rodzaje. Dwie ostatnie grupy zaimków to liczebne, którymi zastępujemy liczebniki, odmieniające się tylko przez przypadki i rodzaje oraz przysłowne, zastępujące przysłówki i nieodmienne. Zaimek, jak widać, ma bardzo uniwersalne zastosowanie i używając go można naprawdę wzbogacić swój język.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *